La Paglia International Large Round Sterling Silver Bar TrayLa Paglia International Large Round Sterling Silver Bar TrayLa Paglia International Large Round Sterling Silver Bar TrayLa Paglia International Large Round Sterling Silver Bar TrayLa Paglia International Large Round Sterling Silver Bar TrayLa Paglia International Large Round Sterling Silver Bar Tray

Beautiful La Paglia International Large Round Sterling Silver Bar Tray featuring a beautiful floral motif around the edge. Very similar to Georg Jensen's "Lily of the Valley" pattern. The  tray has three heavy silver ball handles spaced around the perimeter. Marked International Sterling  La Paglia Designed 17025/3 Measuring 16.5" and weighing a total of 65.2 troy ounces.

Smukke La Paglia International store runde sterling sølv bar bakke med et smukt blomstermotiv rundt om kanten. Meget ligner Georg Jensens "Lily of the Valley" mønster. Bakken har tre tunge sølvkuglehåndtag fordelt på omkredsen. Markeret International Sterling La Paglia Designet 17025/3 på 16,5 "og vejer i alt 65,2 troy ounces.

美丽的La Paglia国际大圆形纯银酒吧托盘,边缘饰有美丽的花卉图案。与Georg Jensen的“Lily of the Valley”模式非常相似。托盘有三个重的银色球形把手,围绕周边间隔开。标记国际英镑La Paglia设计17025/3测量16.5“,总重量为65.2金衡制盎司。
Měilì de La Paglia guójì dà yuán xíng chún yín jiǔbā tuōpán, biān yuàn shì yǒu měilì de huāhuì tú'àn. Yǔ Georg Jensen de “Lily of the Valley” móshì fēicháng xiāngsì. Tuōpán yǒusān gè zhòng de yínsè qiúxíng bǎshǒu, wéirào zhōubiān jiàngé kāi. Biāojì guójì yīngbàng La Paglia shèjì 17025/3 cèliáng 16.5“, Zǒng zhòngliàng wèi 65.2 Jīn héng zhì àngsī.

ITEM ID
A614
ITEM TYPE
Vintage
CREATOR
International
PURPOSE
Trays
COLOR
Silver

La Paglia International Large Round Sterling Silver Bar Tray

$2,375


Fabulous estate silver at great prices!
Fine estate sterling silver holloware & flatware!!

since 2014

calculating shipping...


Nathan Horowicz Antiques Inc.


Nathan Horowicz
New York , NY Gold Goldsince 2014